CAD/CAM řešení ve Stäger Inovac Packaging

Společnost Stäger Inovac Packaging patří do obalové skupiny Stäger Verpackungsgruppe, předního evropského výrobce a poskytovatele specifických obalových řešení v oblasti čirých a vakuově tažených plastů a spojovacích materiálů používaných v potravinářském, kosmetickém, textilním průmyslu a v mnoha dalších technických oborech.

S rozšířením výroby vznikla ve firmě Stäger Inovac Packaging potřeba minimalizovat čas potřebný pro vývoj nového výrobku, přípravu tvárníků a následnou sériovou výrobu. Zároveň rostla potřeba rychle, přesně a efektivně obráběním zpracovat detaily na surových výrobcích, plastových výliscích.

V oblasti výrobního softwaru se společnost rozhodla pro pořízení osvědčeného CAD/CAM systému Autodesk Inventor HSM Pro.

Tímto rozhodnutím společnost získala kvalitní a moderní nástroj nejen pro obrábění, ale díky integraci CAM systému v aplikaci Inventor Professional získala také efektivní nástroj pro řešení konstrukčních detailů nových výrobků a pro velmi rychlý vývoj nových nástrojů – modelů pro realizaci malosériové výroby nových produktů vyvinutých v Inventoru. Díky možnosti importu dat v jakémkoliv CAD formátu (AnyCAD) se firma stala nezávislá na datovém formátu souborů, které dostává v rámci poptávek zákazníků. Zároveň si otvírá nové možnost vývoje více rozměrových variant výrobků bez nutnosti znovu zpracovávat konstrukci nebo technologii obrábění. Nejen tím tak firma Stäger Inovac Packaging dokonale čerpá výhod integrace CAM aplikace Inventor HSM Pro v konstrukční CAD aplikaci Autodesk Inventor Professional.

CAD/CAM řešení bylo dodáno společností CAD Studio kompletně s implementací, vytvořením postprocesoru pro atypický řídicí systém BWO a se zaškolením konstrukčních i obráběcích funkcí, včetně pětiosých strategií a použití postprocesoru.

Stäger

Přínosy CAD/CAM řešení v praxi:

  • Optimalizován čas a náklady na vývoj
  • Konec neshod mezi firmou a dodavatelem tvárníků
  • Potlačení reklamací nástrojů pro vakuové tváření
  • Náklady se firmě vrátí v horizontu roku a půl
  • S novou technologií došlo k rozšíření portfolia
  • Rozšířena zakázková výroba nekovových modelů
  • Inovace ve vlastních výrobcích
  • Více rozměrových variant výrobků již není problém
  • Minimalizace problémů s importem CAD modelů

Další informace viz Referenční list (PDF) a další reference CAD/CAM řešení od CAD Studia.

Související články: