Railway Tools – projektování železnic v AutoCAD Civil 3D

RWTSpolečnost CAD Studio ve spolupráci s firmou PROJEKT Servis vyvinula nadstavbovou CAD aplikaci pro navrhování železničních liniových staveb podle českých a slovenských norem.

Nadstavba „Railway Tools“ je určena pro projekční CAD software AutoCAD Civil 3D – rozšiřuje jej o nástroje určené speciálně pro návrh železniční infrastruktury. Railway Tools tak nabízí funkce pro automatický výpočet a návrh železničního oblouku včetně jeho podrobného popisu, nástroje pro spojování a rozdělování tras, generuje podélné profily s popisem materiálů železničního svršku či kompletní směrové poměry včetně geometrických parametrů oblouků a výhybek. Výhybkový modul umožňuje vkládání jednoduchých, obloukových a křižovatkových výhybek a samozřejmě nesmí chybět ani vzorové šablony železničního svršku jednokolejné a dvoukolejné trati. Podsestavy kolejového lože umožnují automaticky vygenerovat správný tvar štěrkové konstrukce odpovídající typu stykované či bezstykové koleje. Změnou parametrů trasy lze ihned změnit celý projektovaný koridor – od výkresů podélného profilu a příčných řezů až po výpočet kubatur štěrkového lože a navazujících zemních prací.

Ukázka použití Railway Tools:

Další informace a Trial verze na www.cadstudio.cz/railwaytools

Související články: