Nová verze bonus nástrojů CADstudio Civil Tools 2018

Zákazníci firmy CAD Studio nyní získávají rozšířenou verzi bonus nástrojů Civil Tools 2018 pro zefektivnění postupů v projekční aplikaci AutoCAD Civil 3D při navrhování liniových staveb, inženýrských sítí, pozemkových a terénních úprav.

Bonus nástroje řady CS+ – CADstudio Civil Tools 2018 – podporují inženýrskou aplikaci AutoCAD Civil 3D verze 2018. Tu rozšiřují o nové funkce doplňované podle požadavků zákazníků. Pro zákazníky CAD Studia jsou tyto funkce k dispozici zdarma, aktivační kód aplikace si mohou vygenerovat na Helpdesku.

Zcela nový je nástroj na zobrazení inženýrských sítí v zobrazení podélného profilu. Civil3D ve svém základu neposkytuje automatickou funkci, jež by umožnila hromadně promítnout sítě do zobrazení a dynamicky udržovat jejich polohu. Výhoda tohoto nástroje spočívá i v tom, že lze promítat 2D objekty na přibližnou polohu dle normových požadavků. Nástroj se snaží maximálně automatizovat práci, a urychlit tak vytváření finálních výstupů.

Použití funkcí pro křížení inženýrských sítí:

Vylepšena byla rovněž funkce Svahovky – v ní je nyní možné rozlišovat násep, zářez či příkop. Dle vaší volby svahovky přizpůsobují svůj vzhled a polohu.

Viz použití funkce Svahovky:

Optimalizace se dočkal i nástroj na převod civilovských entit do 2D. V případě složitější geometrie postupuje nyní mnohem rychleji a ukáže vám, za jak dlouho práci dokončí.

Chcete-li se seznámit s funkcemi Civil Tools podrobněji, navštivte webinář „Civil Tools 2018 – Křížení inženýrských sítí„, který se koná 14.7.2017 od 12:30 do 13:30. Webinář bude zaměřen na podrobné představení nové funkce křížení, aby ji zákazníci dokázali efektivně používat. Ukážeme vytvoření stylů, promítnutí sítí, úpravu, aktualizaci a práci se zobrazením.

Více informací, videoukázky a download trial/update verze – CADstudio Civil Tools

Související články: